טוען נתונים...

עדכונים :

עדכונים חשובים בפורטל הבחירות

עדכונים חשובים בפורטל הבחירות

עדכונים חשובים בפורטל הבחירות 

 

שלום לכולם,
להלן רשימה של עיקר דפי התוכן החדשים שעלו\עודכנו לאחרונה בפורטל הבחירות:
מס' שם העמוד עמוד חדש/ עדכון בפורטל לינק לעמוד
1 מידע על הצבעות בצה"ל הגולשים מופנים לאתר
הבחירות של צה"ל
איך ניתן להצביע? ואפשר לבחור
בכל קלפי צבאית?: הבחירות
בצה"ל לרשויות המקומיות
ולמועצות האזוריות 2024 | את"צ
(www.idf.il)
2 הצבעות בעלי תפקידים ונשים
השוהות במקלט לנשים מוכות
עמוד חדש פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - הצבעות בעלי
תפקידים ונשים השוהות במקלט
(moin.gov.il) לנשים מוכות
3 הצבעות בבתי סוהר
ובמקומות מעצר
עמוד חדש פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - הצבעות בבתי סוהר
(moin.gov.il) ובמקומות מעצר
4 הצבעות בבתי חולים עמוד חדש פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - הצבעות בבתי חולים
(moin.gov.il)
5 הערכות למצבי חירום ביום
הבחירות
עמוד חדש פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - הערכות למצבי חירום
(moin.gov.il) ביום הבחירות
6 הנחיות למזכירים בקלפיות
להצבעות מיוחדות
עמוד חדש פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - הנחיות למזכירים
בקלפיות להצבעות מיוחדות
(moin.gov.il)
7 חוזרי המפקח הארצי על
הבחירות
עמוד חדש פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - חוזרי המפקח הארצי
(moin.gov.il) על הבחירות
8 נוהל תשלום למזכירי וקולטי
קלפיות
עמוד חדש פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - נוהל תשלום למזכירי
(moin.gov.il) וקולטי קלפיות
9 זיקות בין רשימות מועמדים
לסיעות כנסת
עמוד חדש פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - זיקות בין רשימות
המועמדים לרשויות המקומיות
(moin.gov.il) לסיעות כנסת
10 מוקדי בחירות 2024 עדכון שעות פעילות מוקד
פניות הציבור ושירות איתור
קלפי במענה אנושי.
פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - מוקדי בחירות -2024
(moin.gov.il) פרטי התקשרות
11 אודות הבחירות העלאת רשימת הרשויות
המשתתפות בבחירות+
הפניית הציבור להישמע
להנחיות פקע"ר בשעת
הצורך.
פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - אודות הבחירות
(moin.gov.il)
12 לוחות הזמנים לבחירות עדכון לוחות הזמנים לאור
הקדמת סבב ב' ליום
.10.3.24
פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - לוחות זמנים-
לבחירות לרשויות המקומיות
(moin.gov.il)
13 נתוני קלפיות מפנקס בוחרים
ב'
העלאת דוחות עדכניים
. ליום 19.2.24
פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - נתוני קלפיות מפנקס
' (moin.gov.il) בוחרים ב
14 נוהל תשלום לחברי ועדות
קלפי
עדכון לוחות זמנים והנחיות
לתשלום סופי.
פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - נוהל תשלום לחברי
(moin.gov.il) ועדות קלפי
15 חוקים ותקנות תיקוני חקיקה בהוראות
והכללים של יו"ש, לרבות צו
האלוף.
פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - חוקים ותקנות
(moin.gov.il)
16 קול קורא לגיוס מקומי
לתפקיד מזכיר קלפי
העמוד מתעדכן בשוטף,
השבוע פורסמו גיוסים
לירושלים, טייבה וחדרה.
פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - קול קורא לגיוס מקומי
לתפקיד מזכיר קלפי
(moin.gov.il)
17 הכשרת מזכירי ועדות קלפי עלו: מצעית למזכירי קלפי,
מצגת ריענון למזכירי קלפי,
תדריך קולטים, מצגת
הכשרת קולטים וטופס
אישור קליטת קלפיות.
פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - חומרי הדרכה למזכירי
(moin.gov.il) ועדות קלפי
18 חברי ועדת הקלפי העלאת מצגת הדרכה
לחברי ועדת הקלפי.
פורטל הבחירות לרשויות
המקומיות - חברי ועדת הקלפי
(moin.gov.il)
עמודים חשובים ליום הבחירות
1 איתור קלפי בדיקת זכאות לבחור
ומיקום הצבעה בבחירות
(www.gov.il) איתור קלפי
לרשויות המקומיות.
הזדהות באמצעות ת"ז
ותאריך הנפקה.
2 מאגר קלפיות נגישות מיוחדות
להצבעת בוחרים המוגבלים
בניידות
חיפוש קלפי נגישה
באמצעות שם הרשות
המקומית.
קלפיות נגישות להצבעת בוחרים
המוגבלים בניידות | משרד הפנים
(www.gov.il)
3 רשימות ומועמדים לבחירות הדף מציג את רשימות
המועמדים בכל רשות לצד
נתונים וקישורים חיוניים
נוספים.
פורטל הבחירות לרשויות המקומיות
(moin.gov.il) - הרשות שלי
התכנים עברו\עוברים תרגום ומוזנים בפורטל בערבית בהתאמה:
(moin.gov.il) بوابة انتخابات السلطات المحلية
ניתן להתעדכן בידיעות חשובות ועמודים חדשים שעולים לפורטל בלינק הבא:
? (moin.gov.il) פורטל הבחירות לרשויות המקומיות - מה חדש
בהזדמנות זאת, תודה והערכה גדולה לכל השותפים והעוסקים במלאכה- רתם רפפורט וצוות פורטל באגף
מערכות מידע, צוות משפטית, רות גרינשטיין מאגף הבחירות.
לידיעתכם,