טוען נתונים...

עדכונים :

דוח כספי - מועצה מקומית פקיעין - 2023 - 19062024 -

דוח כספי - מועצה מקומית פקיעין - 2023 - 19062024 -

דוח כספי - מועצה מקומית פקיעין - 2023 - 19062024 -