טוען נתונים...

עדכונים :

ביקור מנהלת אופק צפוני במועצה

ביקור מנהלת אופק צפוני במועצה

תמונות מביקור מנהלת אופק צפוני במועצה בהקשר לשיפור מרכיבי הביטחון בישוב…

הרבה תודות לרמ״ד מב״ט פקע״ר ולמנהלת ״אופק צפוני״ על שיתוף הפעולה והסיוע בתקציבים לטובת המשימה .

והרבה הערכה לכל העוסקים במלאכה במועצה .

מועצה מקומית פקיעין