טוען נתונים...

עדכונים :

בקשה לרישום ילדי עובדים חיוניים לשמרטפיה

בקשה לרישום ילדי עובדים חיוניים לשמרטפיה

רשות מקומית פקיעין מקימה שמרטפייה ( מעון יום ) עבור ילדים של אימהות שמוגדרות כעובדות חיוניות.
כך שכל אימא שמוגדרת כעובדת חיונית/עם צו ריתוק ( לא כולל עובדים מרחוק), יכולה להתייצב במקום עבדותה ולהשאיר את ילדיה בשמרטפייה במהלך היום. כמובן, מדובר בשמרטפייה שפועלת על פי הנהלים וההוראות בחירום.
מועצת פקיעין ועל אף שהיא מחויבת לעובדי הרשות בלבד החליטה מתוך רצון לתמוך בכלל האוכלוסייה בישוב לפתוח הרישום לכל מי שעומד בקריטריונים הקבועים בחוק לצורך כך .
https://forms.gle/qBsqBLEpfFjAdPq68

להלן רשימת הגופים/ מוסדות החיוניים עפ"י רשות חירום לאומית :
א. משרדי הממשלה
ב. רשויות מקומיות
ג. בתי חולים כללים, פסיכיאטריים וגריאטריים
ד. קופות חולים ולשכות בריאות
ה. רשתות מזון ומרכולי
ו. בנקים
ז. סניפי חברת הדואר
ח. סניפי חברת החשמל
ט. חברת מקורות
י. המוסד לביטוח לאומי
יא. מוסדות רווחה

קריטריונים לקבלת ילדים :

א. ילדים מגיל שנה ועד 6 שנים.
ב. הצהרת בריאות חתומה ע"י רופא מסומך עבור הילד.
ג. ההצטרפות מותנת באישור המועצה בהתאם להצגת אישורים.

הערות:
א. זמן פעילות – 7:30-15:30 .
ב. השתתפות ההורים בעלות תיקבע בהמשך לאחר סיום תהליך הרישום.
ג. תחילת פעילות - מועד פתיחת הפעילות ייקבע לאחר רישום כלל המשתתפים.