טוען נתונים...

עדכונים :

איך נקבעות הנחיות פיקוד העורף ?

איך נקבעות הנחיות פיקוד העורף ?

איך נקבעת מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף ?
بحسب ماذا تقرر "تعليمات الجبهة الداخلية" للسكان ؟