טוען נתונים...

עדכונים :

מתקני ספורט בבתי ספר יסודיים

מתקני ספורט בבתי ספר יסודיים

רגע לפני חזרת התלמידים מחופשת החורף הוחלפו מתקני הספורט בבתי הספר היסודיים, למתקנים חדשים יותר ותקניים יותר.

מועצה מקומית פקיעין

 

.

מעוצה מקומית פקיעין 
https://peqiin.muni.il/